Odsłonięcie makiety przedwojennego kościoła parafialnego w Tarnopolu

10 września 2017r. odbyła się w Tarnopolu uroczystość odsłonięcia i poświęcenia makiety przedwojennego kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Kościół ten, budowany w latach 1903 -1908 staraniem ówczesnego proboszcza i dziekana tarnopolskiego ks. Infułata Bolesława Twardowskiego, według projektu architekta Teodora Talowskiego, został konsekrowany w 1933 r przez ks. Bolesława Twardowskiego, wtedy już arcybiskupa lwowskiego.

 

W czasie swojej niespełna pięćdziesięcioletniej historii był dwukrotnie poważnie uszkodzony (w 1917r. i w 1944), ale potem odbudowany. Niestety nie dane mu było istnieć. W 1954 r. sowieckie władze wysadziły go w powietrze, a na jego miejscu postawiły „uniwiermag”, czyli dom towarowy.

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu i jego prezes p. Piotr Fryz od kilku lat robili starania, aby na gmachu „uniwiermagu” umieścić choćby tablicę informacyjną, że w tym miejscu stał kiedyś kościół parafialny. No i udało się! Nie tablica, a piękna makieta kościoła stanęła naprzeciw dawnego głównego wejścia do niego. W uroczystości wzięli udział wice-mer i inni przedstawiciele władz Tarnopola. Przemówienia były bardzo wzruszające, a najbardziej chyba p. Iriny Maksymiw, Ukrainki i greko-katoliczki, która była świadkiem zbrodni (tak to nazwała) wysadzenia kościoła przez sowietów. W tradycji przedwojennych mieszkańców Tarnopola (niezależnie od wyznania) było odwiedzanie tarnopolskich świątyń przez rodziców czy dziadków i zaprowadzanie tam swoich dzieci czy wnuków. I tak dzięki swojej babci pani Irina bywała też w kościele parafialnym. Do dzisiaj pamięta piękne posadzki, wyposażenie kościoła i wspaniałe organy. O okropności tej zbrodni świadczy wyznanie p. Iriny, że nie potrafiła i nigdy nie przekroczyła progów „uniwiermagu”.

Równo w sto lat po wybudowaniu kościoła parafialnego, w 2008 r. miała miejsce konsekracja nowego kościoła parafialnego [przy ul. Bandery, sic!], też pod wezwaniem MBNP, ale też i Miłosierdzia Bożego.

Nagranie z uroczystości poświęcenia makiety dostępne jest pod adresem: