Poniżej prezentujemy uchwały podjęte w dniu 9 czerwca 2017 roku, podczas XXXI Koleżeńskiego Zjazdu Tarnopolan w Krakowie.