11 VI 2018 – PONIEDZIAŁEK

Od 15.00 - zakwaterowanie uczestników zjazdu,
17.00 – obiadokolacja - spotkanie z biskupem opolskim,
19.00 – prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego - panel dyskusyjny

12 VI 2018 – WTOREK

8.00 – śniadanie, wykonanie pamiątkowego zdjęcia uczestników zjazdu w Głębinowie nad jeziorem,
10.00 – msza św. w Głębinowie,
11.00 – kawa, ciasto,
13.00 – obiad,
14.00 – wyjazd do Nysy do NDK na uroczystą akademię,
15.00 - rozpoczęcie akademii. Po zakończeniu uroczystości powrót do hotelu zaproszonych gości, zakwaterowanych w "Rybaku" Tarnopolan i Członków Klubu Tarnopolan z Nysy na uroczystą kolację. Występ - karaoke zespołu Bel - Lis.

13 VI 2018 – ŚRODA

8.00 – śniadanie,
10.00 – msza św. w Głębinowie,
11.00 – prezentacja poszczególnych Klubów Tarnopolan w Polsce, Towarzystwa Kulturalno - Oświatowego Polaków w Tarnopolu i ks. Andrzeja Maliga z parafii polskiego kościoła w Tarnopolu,
13.00 – obiad,
15.00 – Wyjazd do Nysy, zwiedzanie, Carolinum, kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, Domu Macierzystego Sióstr Elżbietanek / Izby Pamięci Marii Luizy Merkert / Dworu Biskupiego i Domu Komendanta - pałacyku barokowego z XVIII wieku.
17.00 – koncert w wykonaniu chóru z Tarnopola działającego przy TKOP na dziedzińcu Muzeum Powiatowego w Nysie, zwiedzanie Izby Izby Kresowej w Muzeum - powiększonej o nowe pamiątki, powrót do Głębinowa
18.00 – kolacja,
19.00 – Temat - organizowanej wycieczki na Kresy w lipcu lub sierpniu. CZas wolny.

14 VI 2018 – CZWARTEK

8.00 – śniadanie,
9.00 – msza św.
10.00 – sprawy organizacyjne, podsumowanie zjazdu, wybór organizatora kolejnego Tarnopolskiego Zjazdu Kresowian
12.00 – obiad.